Rørbransjen anno 2020 2019-09-20T12:53:22+00:00

Program

Utviklingen og endringene i rørbransjen går fortere og fortere, det krever mer av alle aktørene i verdikjeden.  Samtidig stiller byggebransjen strengere krav til kompetanse og utdanning, byggetid, sporbarhet, produkter, tverrfaglighet, tekniske løsninger, digitalisering osv.

Flere røster hevder at rørbransjen henger etter i utviklingen på flere områder. Hvordan jobbes det med utdanning og rekruttering? Bransjen utfordres også fra konkurrerende bransjer som byggevare, netthandel, og flisbutikker. I tillegg lurer enda større aktører i det fjerne.

Det setter press på hele verdikjeden i rørbransjen, og hvordan skal man løse de ulike utfordringene? At det blir endringer i en eller annen form, er det eneste sikre. Noen av disse spørsmålene håper vi å få svar på under dette seminaret.

08.00-08.55

Registrering og enkel frokost

08.55 – 09.00

Velkommen og åpning av seminaret.
Konferansier og møteleder, tidligere NRK-ansatt Erik Wold, en av landets skarpeste og mest erfarne journalister.

Erik Wold

Rørbransjen 2020, hvor står vi – og hvordan oppfattes bransjen som en del av byggenæringen? Hvilke krav stilles til rørbransjen i fremtiden, og under hvilke rammebetingelser jobber man.

09.00 – 09.15

Alle snakker om industrialisering i byggebransjen, med andre ord mer effektiv bygging.

Hva betyr det? Alle vil ha kvalitet for pengene. Hva vil det si? Hvordan skal rørbransjen være med og bidra til 20% målet til Bygg21.

Sverre Tiltnes, Daglig leder, Bygg21

09.15 – 09.30

Rørbransjen har mye å hente på å lytte til kundenes behov og ønsker!
Hvordan oppfattes bransjen sett fra kundenes øyne?

Rørbransjens utfordringer og rolle med hensyn til regelverk, prosjektering, produkter, kundefokus, teknologiutvikling, grønt skifte, digitalisering, proptech.

Roy Frivoll, Daglig leder, Avantor Eiendomsforvaltning:

09.30 – 09.45

Høyt støynivå i entreprisemarkedet.
Vil jeg virkelig at min datter skal begynne i rørbransjen?

Alle bransjer har sine utfordringer, men jeg mener at rørbransjen påtar seg altfor stor risiko i entreprisemarkedet. Det fører til mange konflikter.

Torstein Pedersen, Regionsdirektør Sørøst, GK Rør

09.45 – 10.00

Rørbransjen må ta styringen over eget fag!

Tiden er overmoden for at rørbransjen setter seg i førersetet og tar styringen over eget fag, både når det gjelder prosjektering, prising og utførelse. Han påpeker at mye er bra, men det er også et stort forbedringspotensial

Espen Haaland, Avdelingssjef teknisk avdeling, region Oslo for Skanska Norge,

10.00 – 10.15

Tjen penger – heng sammen.
Verdien av å stå sammen – mot press som reduserer både krav og kvalitet – og dermed rammer lønnsomheten.

Marianne Røiseland, Adm.direktør, Rørentreprenørene Norge

10.15 – 10.25

PAUSE

10.25 – 10.40

Skaper gjensidig respekt økt lønnsomhet?
Forskjellen i «makt» og størrelse på entreprenører/byggherrer og underentreprenører. Ubalanserte kontrakter, og lønnsomhetsaspektet for alle aktørene i byggeprosjektet. Trekke frem inspirasjon fra innholdet i BYGG 21 sin publikasjon God samhandling skaper tillit.

Mads Meisingset, Daglig leder, FLOW Group

10.40 – 10.55

Hva forventer Boligprodusentene av rørleggerne og rørbransjen?
Hvordan oppleves dialogen og utførelsen i det daglige, og ute på prosjektene. Boligprodusentene vil forlange full produktdata dokumentasjon innen få år.
Hvordan tenker rørbransjen å løse dokumentasjonskravene som kommer?

Per Jæger, Adm.direktør, Boligprodusentene

10.55 – 11.10

Siste foredragsholder i denne bolken er straks klar.

11.10 – 11.30

Paneldebatt

11.30 – 12.30

Lunsj

Hvordan ser verdikjeden i VVS-bransjen ut om 5 år?
Hvordan vil vareflyten og handelshverdagen for aktørene i rørbransjen fortone seg de neste årene? Mange mener bransjen har en del utfordringer som må løses fort.

12.30 – 12.45

Datastrukturen i rørbransjen må effektiviseres.
Vi har en stor bransjeutfordring med dagens dataflyt, og grunndatas viktighet – noe som blir forsterket i den digitale fremtid. Det er svært uheldig for bransjens konkurranseevne. For få tjener penger, og dette er alvorlig for bransjen.

Line Ekroll Dyb, Daglig leder, Norsk Rørallianse

 

12.45 – 13.00

Hvordan ser Brødrene Dahl på morgendagens verdikjede i VVS- og byggebransjen?
Logistikk – vareflyt. Hvilke utfordringer har vi som grossist? Hva er formelen for at alle aktører i bransjen skal kunne levere fornuftige og bærekraftige resultater?

Roger Lunde, Adm.direktør, Brødrene Dahl

13.00 – 13.15

Forbrukermarkedet er i endring og hva vil leverandørene gjøre?
Når kommer forbrukeropprøret til VVS bransjen? Forbrukerne vil ha mangfold, mens bransjen vil ha standard og redusert sortiment. Produsentene kommer ikke til å være prisgitt verdikjeden for all fremtid. Nye og flere forretningsmodeller vil komme.

Jarle Ørnebo, Marketing Manager, Purus AS

13.15 – 13.30

Dagens verdikjede vs morgendagens verdikjede.
Status i norsk VVS -bransje – Konsekvenser for dagens verdikjede – Fremtidens verdikjede, og hvordan utviklingen går med hensyn til vareflyten i dag og i morgen. Marginbildet i dag og i morgen, samt hvordan bransjen må tilpasse seg til «den nye handelshverdagen».

Frank Olsen, Daglig leder, Rørkjøp

13.30 – 13.45

Hvordan vil handelsmønstret til rørleggerne og forbrukerne fortone seg i fremtiden?
Hvilke markedsmekanismer vil gjelde, og hvor vil innkjøpsmakten være. Hvilken rolle vil grossister, rørkjeder, rørleggerbedrifter og leverandører få i fremtidens marked. Økes ikke tilgjengeligheten i rørbransjen, vil bransjeglidningen forsterke seg. Hva tenker Grohe? Hvordan er markedene i Europa?

Jonas Brennwald, Deputy Chief Executive Officer, Grohe AG

13.45 – 14.05

Paneldebatt

14.05 – 14.15

Pause

Rekruttering/Utdanning:

Hvordan ser rekrutterings- og utdanningssituasjonen ut fremover, og hvilke teorikunnskaper skal forlanges av en nyutdannet rørlegger, og rørleggermester?

 

 

14.15 – 14.30

Hvordan ser Rørentreprenørene Norge på rekrutterings- og utdanningssituasjonen fremover? Hvordan skal rørbransjen tilpasse seg den raske teknologiutviklingen for bransjen?

Kontinuerlig rekruttering for alle formalkompetansenivå (svenn, mester, fagskole, bachelor, master) – hvordan?, Hvordan få nok kvalifiserte søkere til alle utdanningsnivå?, Den digitale håndverkeren – nytt studietilbud på fagskolenivå, Er det spesielt krevende for stadig økende levealder – lengre arbeidskarrierer?

Oddgeir Tobiassen, Direktør kompetanse og utvikling, Rørentreprenørene Norge

14.30 – 14.45

VB skal være den ledende rørkjeden når det gjelder rekruttering og kompetanseutvikling!

VB har over lang tid satset sterkt på utvikling av sine håndverkere i egen regi. VB Kompetansesenter er et viktig strategisk verktøy for å bygge kultur, sikre gode arbeidsprosesser og lønnsomhet over tid. Alt handler om å se mennesket og utnytte det unike i den enkeltes ulikhet.

Øystein Kjellsen, Adm. direktør VB

14.45 – 15.00

Fremtidens rørleggere – Kvalitetsbevisste håndverkere eller ubevisste montører?

Bransjens utdanningspolitikk og læreplaner legger grunnlaget for valget. Hvilke teorikunnskaper skal forlanges av en nyutdannet rørlegger, og rørleggermester. Det er behov for et tettere utdanningssamarbeid i bransjen.

Ole Larmerud, Seniorkonsulent, Rørbransjen

15.00 – 15.15

3 KEM-studenter fra Fagskolen Oslo Akershus skal holde innlegg om kompetansekrav, Fagskolens rolle ++. Mer info kommer straks.

15.15 – 15.30

Kan felles rekruttering i byggebransjen bidra til modernisering av rørbransjen?

Rekruttering er ikke konkurransevridende, og skal bransjen lykkes i å tiltrekke seg nye ungdommer og medarbeidere, må hele byggebransjen gjøre ting i felleskap. Ingeborgnettverket bidrar til å øke fokuset på rørbransjen! Det er bra!

Eli Heyerdahl Eide, Fagsjef, Rørentreprenørene

15.30 – 15.45

Faglærer fra undervisnings- og skolesystemet kommer her.

15.45 – 16.05

PANELDEBATT

 

16.15

Avslutning og vel hjem

 

Hovedsponsor

Logo_Geberit_cmyk

PÅMELDING

Praktisk informasjon:
Tid: Onsdag 6. november, kl. 08.00 -16.05
Sted: Scandic Airport Hotel, Gardermoen
Deltageravgift: kr. 2995,-eks.mva. Inkluderer seminar,lunsj + pausesnacks
Kontaktperson: Stig Grindahl, mob: 480 68 283, stig@vvsforum.no,Leif Sandtangen, mob: 416 10 305, leif@vvsforum.no

PÅMELDTE PR. 17.09.2019

NAVNFIRMA
Roy FrivollAvantor Eiendomsforvaltning
Per JægerBoligprodusentene
Halvor AalerudBravida Norge AS
Roger LundeBrødrene Dahl
Sverre TiltnesBygg 21
Mads MeisingsetFLOW Group
Torstein PedersenGK Rør
Anders GrevstadGrevstad & Tvedt VVS AS
Arve DallandGrevstad & Tvedt VVS AS
Jonas BrennwaldGrohe AG
Bjørn Erik KjølGrohe Norge
Peter JuulGrohe Norge
Terese Lunde GamlemGrundfos Norge AS
Per Christian OlsenHansgrohe
Anders HenriksenHR Rør AS
Line Ekroll DybNorsk Rørallianse
Morten SvensenNorske Rørgrossisters Forening
Terje RøisingNorske Rørgrossisters Forening
Søren Brøndum KnudsenPurus Joti
Jarle ØrneboPurus Joti
Ole LarmerudRørbransjen
Frank OlsenRørkjøp
Marianne RøiselandRørentreprenørene Norge
Oddgeir TobiassenRørentreprenørene Norge
Eli Heyerdahl EideRørentreprenørene Norge
Helge KoppangSkanska Norge
Espen HaalandSkanska Norge
Erling DillingUponor Norge AS
Stine Anda PedersenVB
Øystein KjellsenVB
Kai JohnsenVVS Eksperten AS
NAVNFIRMA

VEIBESKRIVELSE

Scandic Oslo Airport

Ravinevegen 15
Gardermoen

Kommer du med fly, kan du ta shuttlebuss direkte til hotellet Det kjører shuttlebusser mellom hotellet og terminalen hvert 20 minutt. Bussen koster kr. 70 per person over 16 år. Obs! Vi har to hoteller på Gardermoen, merk deg navnet så du kommer frem til riktig hotell.

Scandic Oslo Airport

Ravinevegen 15
Gardermoen

Kommer du med bil:

Trykk her for veibeskrivelse

Utendørsparkering (Scandic Oslo Airport)

  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Antall ladestasjoner for elbiler: 4
  • Avstand til hotellet: 0
  • Standardpriser
  • Pris pr time kr.  28,- NOK
  • Pris pr døgn kr.135,- NOK