Norsk Vannskadedag 2020 2020-10-22T07:23:20+00:00

Program

Rørentreprenørene_2
Sintef_ren logo

Rørentreprenørne Norge, Sintef, Fagrådet for våtrom, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og VVSforum går sammen og arrangerer nytt seminar om vannskader og vannlekkasjer i bygg.

Erstatningene etter vannskader og vannlekkasjer fortsetter å øke. I følge tall fra Finans Norge var det i løpet av tredje kvartal 2019 utbetalinger på totalt 3,5 milliarder, og prognosen for hele 2019 er på hele 4.8 milliarder. Et sentralt tema på vannskadedagen er hva som er årsaken til at problemet og vannskadene vokser, i en tid hvor både produktene blir bedre og de utførende sitter på mer kunnskap og kompetanse enn før.

– Er regelverket og forskriftene for kompliserte?
– Er det dårlig håndverk og utførelse?
– Er dokumentasjonen om hva som egentlig er årsakene til vannskader problemet?
Mange hevder dessuten at statistikkene som forsikringsbransjen presenterer er for dårlige, og sier egentlig ikke hva de direkte årsakene til vannskadene er. Det kan også være et problem for å angripe vannskadene på en god og riktig måte.

08.30 – 08.55

Registrering og enkel frokost.

09.00 – 09.10

Velkommen, praktisk info, målsetting med seminaret ved Bjørn Grimsrud

09.10 – 09.40

Vannlekkasjer: regelverk, anvisninger og utførelse. Er vi på samme planet?

Hvorfor går det galt i grensesnittene mellom regelverk, gode intensjoner, monteringsanvisning, prosjektering og fysisk utførelse. Viser praktiske eksempler.

Adm.direktør Roy Frivoll, Avantor Eiendomsforvalting

09.40 – 10.10

Hvorfor er innbyggingssisterner behandlet så detaljert i forskriften – hva er bakgrunnen for dette kravet?

Er dette basert på erfaringer fra mer enn én sak, eller basert på oppfatninger og holdninger? Det er mange andre installasjoner i et bygg som ikke er lett utskiftbare, og hvor lekkasjer ikke oppdages raskt. Det burde ha større fokus!

Grete Kjeldsen, Senior bygningsfysiker MRIF, Multiconsult

10.10 – 10.25

Benstrekk med kaffe og noe å bite i

10.25 – 10.55

Prosjektering og utførelse av egne løsninger som tilfredsstiller funksjonskravet i TEK17.

Rørbransjen blir ofte utfordret på å løse kravene i TEK17 i kompliserte bygg og boliger. TEKèn er klar på at rørleggeren må prosjektere og installere et rørsystem som ikke fører til vann- eller fuktskader. I tillegg skal muligheten for utskiftbarhet være ivaretatt. Sig. Halvorsen AS tar TEK på alvor. Men i noen tilfeller må vi analysere – utvikle egne løsninger som vi kaller Sig.Halvorsen standard. Hvordan går vi frem for å finne løsninger på siden av de preaksepterte løsningene?

Håvard Tjessem, Prosjektleder/kvalitetsansvarlig, Sig. Halvorsen AS,

10.55 – 11.25

Vannskadesikkerhet: Undervisningsbygg Oslo KF opplever mange uheldige installasjoner, som ikke ivaretar vannskadesikkerheten på en god måte i våre bygg.

Det fører til unødvendige og ekstra kostnader, både for oss og ikke minst utførende entreprenør.  Vi ønsker derfor å sette fokus på at det jobbes mer med forebyggende tiltak for å unngå skader.  Undervisningsbygg Oslo KF krever bedre løsninger, samt god tilkomst for service og vedlikehold rundt installasjonene.

Ole-Hugo Sandsnes Vik, Prosjektleder og teknisk rådgiver Undervisningsbygg

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.00

Den som er best på regelverket vinner – hver gang. Men hvem sitter igjen med Svarteper?

Når tekniske entreprenører (rørlegger) kommer inn i prosjektene, er føringsveier/sjakter allerede bestemt av arkitekten. Uten at det er tatt tilstrekkelig hensyn til plassbehov, tilgjengelighet og vannskadesikkerhet. Rørlegger blir sittende med problemet. Men det er jo ikke rørlegger som har skapt problemet. Rørlegger må si ifra, men hvordan?

Bjørn A. Grimsrud, Fagsjef – VVS-ing, Fagrådet for våtrom.

13.00 – 13.30

Hva er vannskadesikre og utskiftsbare installasjoner?

Hvordan skal vanninstallasjoner i bygg utføres for å oppfylle forskriftskravene til vannskadesikkerhet og utskiftbarhet. Gjennomgang av tidligere tiders krav til utførelse.

Hvordan har kravene til utførelse utviklet seg, og hvordan har de blitt etterlevd. Hvorfor har dagens forskrift fokus på vannskadesikkerhet og utskiftbarhet. Er kravene realistiske, eller har vi forslag til forbedringer?

Lars-Erik Fiskum – Forskningsleder | Research Manager, Sintef Community

13.30 – 14.00

Kvalitetssikring – KS systemer – Avvik – Gjennomføring – Utførelse
Hvorfor tar rørleggerbedriftene på seg mer ansvar en de burde gjøre?

Jonas Gustumhaugen, Avdelingssjef – Assemblin -Divisjon Rør | Prosjekt Sarpsborg

14.00 – 14.15

Benstrekk med kaffe og noe å bite i

14.15 – 14.45

Hvordan fungerer TEK? Kan TEK ta hensyn til bransjens ønsker?

Hvorfor er  innretningen på regelverket slik det er ? Spesielt fokus på TEKs kapittel 2 med blant annet dokumentasjonskravet.

Knut Helge Sandli, Seniorrådgiver Direktoratet for byggkvalitet

14.45 – 15.15

«Hva dekker ansvarsforsikringen og hvilke sikkerhetsforskrifter gjelder?

Lasse Vold, Gjensidige Forsikring, Avtaleansvarlig for Rørentreprenørene Norge

15.15 – 15.30

Avslutning og vel hjem

Samarbeidspartnere

Rørentreprenørene_2
Sintef_ren logo

PÅMELDING SEMINAR BERGEN

Praktisk informasjon:
Tid: Mandag 30. november, kl. 09.00 -16.00
Sted: Scandic Kokstad, Kokstadflaten 2, 5863 Bergen. Tlf. 21 61 44 00
Deltageravgift: kr. 2595,-eks.mva. Inkluderer seminar, lunsj + pausesnacks
Kontaktpersoner: VVSforum: Stig Grindahl, mob: 480 68 283, stig@vvsforum.no – Leif Sandtangen, mob: 416 10 305, leif@vvsforum.no

VEIBESKRIVELSE

SCANDIC KOKSTAD

Kokstadflaten 2, 5257 Kokstad,
tlf. +47 21 61 44 00

Kommer du med bil:

Trykk her for veibeskrivelse

PÅMELDTE PR. 07.09.2020

Scanic Kokstad - Kokstadflaten 2 - Bergen

NAVNFIRMABY
Ståle HøyvikArna & Åsane Rørleggerservice ASBergen
Kjell Bernt KallandArmaturjonsson ASBergen
Jonas GustumhaugenAssemblin - Divisjon RørBergen
Roy FrivollAvantor EiendomsforvaltningBergen
Bjørn KarlsenBad og Flis Concept store asBergen
Trygve BergBergen Takstsenter ASBergen
Oddbjørn HøinesBergen Takstsenter ASBergen
Morten FondenesB. Fondenes asBergen
Øyvind Skarning HansenBLS Norge ASBergen
Leif HoltåsBLS Norge ASBergen
Trond Ove LundBravida Norge ASBergen
Jonny BjørgeBravida Norge ASBergen
Henning VatleBravida Norge ASBergen
Jan-Tore TingvollBravida Norge ASBergen
Knut ClaussenChr. M. Vestrheim ASBergen
Knut Helge SandliDirektoratet for byggkvalitetBergen
Gunvald ØklandEiendoms Consult ASBergen
Bjørn A. GrimsrudFagrådet for våtromBergen
Anders GrevstadGrevstad & Tvedt VVS ASBergen
Christian ØstebøGrevstad & Tvedt VVS ASBergen
Eric BüngerGrevstad & Tvedt VVS ASBergen
Julie JohnstadGrevstad & Tvedt VVS ASBergen
Kjetil PedersenGrevstad & Tvedt VVS ASBergen
Fredrik HelleGrevstad & Tvedt VVS ASBergen
Grete KjeldsenMulticonsultBergen
Leif August LarsenOSO Hotwater ASBergen
Terry JohansenRørlegger Evensen ASBergen
Bernt Tore EvensenRørlegger Evensen ASBergen
Håvard TjessemSig. Halvorsen AS,Bergen
Lars-Erik FiskumSintef CommunityBergen
Jan Egil A. SkarvatunSkarvatun VVS ASBergen
Ole-Hugo Sandsnes VikUndervisningsbyggBergen