Rørbransjen anno 2020 2019-11-25T11:25:52+00:00

Program

Utviklingen og endringene i rørbransjen går fortere og fortere. Det krever mer av alle aktørene i verdikjeden.  Samtidig stiller byggebransjen strengere krav til kompetanse, utdanning, byggetid, sporbarhet, produkter, tverrfaglighet, tekniske løsninger, digitalisering osv. Flere røster hevder at rørbransjen henger etter i utviklingen på flere områder.

Verdikjeden i bransjen utfordres også fra konkurrerende bransjer som byggevare, netthandel, flisbutikker. I tillegg lurer enda større aktører i det fjerne. Et annet sentralt tema er utdanning og rekruttering. Hvordan skal rørbransjen tilpasse seg den raske teknologiutviklingen for bransjen?

Alt dette setter press på hele verdikjeden i rørbransjen. Hvordan skal man løse de ulike utfordringene på de ulike områdene? At det blir endringer, er det eneste sikre. Målet med seminaret er å belyse status i dagens rørbransje. Hva er man gode på, og hva kan man gjøre bedre! Og ikke minst, hvordan vil fremtiden bli?

08.00-08.55

Registrering og enkel frokost

08.55 – 09.00

Velkommen og åpning av seminaret.
Konferansier og møteleder, tidligere NRK-ansatt Erik Wold, en av landets skarpeste og mest erfarne journalister.

Erik Wold

Rørbransjen 2020, hvor står vi – og hvordan oppfattes bransjen som en del av byggenæringen? Hvilke krav stilles til rørbransjen i fremtiden, og under hvilke rammebetingelser.

09.00 – 09.15

Alle snakker om industrialisering i byggebransjen, med andre ord mer effektiv bygging.

Hva betyr det? Alle vil ha kvalitet for pengene. Hva vil det si? Hvordan skal rørbransjen være med og bidra til 20% målet til Bygg21.

Arne Malonæs, Bygg21

09.15 – 09.35

Rørbransjen har mye å hente på å lytte til kundenes behov og ønsker!
Hvordan oppfattes bransjen sett fra kundenes øyne?

Rørbransjens utfordringer og rolle med hensyn til regelverk, prosjektering, produkter, kundefokus, teknologiutvikling, grønt skifte, digitalisering, proptech.

Roy Frivoll, Daglig leder, Avantor Eiendomsforvaltning:

09.35 – 09.50

Høyt støynivå i entreprisemarkedet.
Vil jeg virkelig at min datter skal begynne i rørbransjen?

Alle bransjer har sine utfordringer, men jeg mener at rørbransjen påtar seg altfor stor risiko i entreprisemarkedet. Det fører til mange konflikter.

Torstein Pedersen, Regionsdirektør Sørøst, GK Rør

09.50 – 10.10

Rørbransjen må ta styringen over eget fag!

Tiden er overmoden for at rørbransjen setter seg i førersetet og tar styringen over eget fag, både når det gjelder prosjektering, prising og utførelse. Han påpeker at mye er bra, men det er også et stort forbedringspotensial

Espen Haaland, Avdelingssjef teknisk avdeling, region Oslo for Skanska Norge,

10.10 – 10.25

PAUSE

10.25 – 10.40

Skaper gjensidig respekt økt lønnsomhet?
Forskjellen i «makt» og størrelse på entreprenører/byggherrer og underentreprenører. Ubalanserte kontrakter, og lønnsomhetsaspektet for alle aktørene i byggeprosjektet. Trekke frem inspirasjon fra innholdet i BYGG 21 sin publikasjon God samhandling skaper tillit.

Mads Meisingset, Daglig leder, FLOW Group

10.40 – 10.55

Hva forventer Boligprodusentene av rørleggerne og rørbransjen?
Hvordan oppleves dialogen og utførelsen i det daglige, og ute på prosjektene. Boligprodusentene vil forlange full produktdata dokumentasjon innen få år.
Hvordan tenker rørbransjen å løse dokumentasjonskravene?

Per Jæger, Adm.direktør, Boligprodusentene

10.55 – 11.30

Paneldebatt

11.30 – 12.30

Lunsj

Hvordan ser verdikjeden i VVS-bransjen ut om 5 år?
Hvordan vil vareflyten og handelshverdagen i rørbransjen fortone seg de neste årene? Mange mener bransjen har en del utfordringer som må løses fort.

12.30 – 12.40

Datastrukturen i rørbransjen må effektiviseres.
Vi har en stor bransjeutfordring med dagens dataflyt, og grunndatas viktighet – noe som blir forsterket i den digitale fremtiden. Det er svært uheldig for rørbransjens konkurranseevne.

Line Ekroll Dyb, Adm.direktør, Norsk Rørallianse

 

12.40 – 12.50

Skal VVS-bransjen ha kontroll på egen varedatabase og informasjonsteknologi, eller skal eksterne aktører styre produktdokumentasjonen i vår bransje i en mer kostnadskrevende retning og modell?

Flere mener at NRF databasen ikke holder mål, og hvilken rolle en slik varedatabase bør spille i VA- og VVS bransjen. VVS-bransjen må ta et mer aktivt eierskap til denne problemstillingen!

Bjarne Haugland, Daglig leder, VA og VVS produsentene VVP

 

12.50 – 13.05

Hvordan ser Brødrene Dahl på morgendagens verdikjede i VVS- og byggebransjen?
Logistikk – vareflyt. Hvilke utfordringer har vi som grossist? Hvordan skal bransjen som helhet kunne levere fornuftige og bærekraftige resultater?

Roger Lunde, Adm.direktør, Brødrene Dahl

13.05 – 13.20

Forbrukermarkedet er i endring og hva vil leverandørene gjøre?
Når kommer forbrukeropprøret til VVS bransjen? Forbrukerne vil ha mangfold, mens bransjen vil ha standard og redusert sortiment. Produsentene kommer ikke til å være prisgitt verdikjeden for all fremtid. Nye og flere forretningsmodeller vil komme.

Jarle Ørnebo, Marketing Manager, Purus AS

13.20 – 13.35

Dagens verdikjede vs morgendagens verdikjede.
Status i norsk VVS -bransje – Konsekvenser for dagens verdikjede – Fremtidens verdikjede, og hvordan utviklingen går med hensyn til vareflyten i dag og i morgen. Marginbildet i dag og i morgen, samt hvordan bransjen må tilpasse seg til «den nye handelshverdagen».

Frank Olsen, Daglig leder, Rørkjøp

13.35 – 13.50

Hvordan vil handelsmønstret til rørleggerne og forbrukerne fortone seg i fremtiden?
Hvilke markedsmekanismer vil gjelde, og hvor vil innkjøpsmakten være. Hvilken rolle vil grossister, rørkjeder, rørleggerbedrifter og leverandører få i fremtidens marked. Økes ikke tilgjengeligheten i rørbransjen, vil bransjeglidningen forsterke seg. Hva tenker Grohe? Hvordan er markedene i Europa?

Jonas Brennwald, Deputy Chief Executive Officer, Grohe AG

13.50 – 14.15

Paneldebatt

14.15 – 14.25

Pause

Rekruttering/Utdanning:

Hvordan ser rekrutterings- og utdanningssituasjonen ut fremover, og hvilke teorikunnskaper skal forlanges av en nyutdannet rørlegger, og rørleggermester?

 

 

14.25 – 14.40

Hvordan ser Rørentreprenørene Norge på rekrutterings- og utdanningssituasjonen fremover? Hvordan skal rørbransjen tilpasse seg den raske teknologiutviklingen for bransjen?

Kontinuerlig rekruttering for alle formalkompetansenivå (svenn, mester, fagskole, bachelor, master) – hvordan?, Hvordan få nok kvalifiserte søkere til alle utdanningsnivå?, Den digitale håndverkeren – nytt studietilbud på fagskolenivå, Er det spesielt krevende for stadig økende levealder – lengre arbeidskarrierer?

Oddgeir Tobiassen, Direktør kompetanse og utvikling, Rørentreprenørene Norge

14.40 – 14.55

VB skal være den ledende rørkjeden når det gjelder rekruttering og kompetanseutvikling!

VB har over lang tid satset sterkt på utvikling av sine håndverkere i egen regi. VB Kompetansesenter er et viktig strategisk verktøy for å bygge kultur, sikre gode arbeidsprosesser og lønnsomhet over tid. Alt handler om å se mennesket og utnytte det unike i den enkeltes ulikhet.

Marie Christine Sanner, Prosjektansvarlig og leder av VB Kompetansesenter

14.55 – 15.10

Fremtidens rørleggere – Kvalitetsbevisste håndverkere eller ubevisste montører?

Bransjens utdanningspolitikk og læreplaner legger grunnlaget for valget. Hvilke teorikunnskaper skal forlanges av en nyutdannet rørlegger, og rørleggermester. Det er behov for et tettere utdanningssamarbeid i bransjen.

Ole Larmerud, Seniorkonsulent, Rørbransjen

15.10 – 15.25

Hvordan kan kompetanse gjøre rørbransjen mer spennende – motivere rørleggere og andre i bransjen til å søke mer kunnskap?

Hvordan mitt utdannelsesløp har bidratt til en spennende jobbhverdag i rørbransjen. Vår rørleggerbedrift kan tilby kompetanse byggebransjen etterspør rundt energi, prosjektering og tekniske løsninger. Vi kommer tidlig inn i prosjektene, og slipper å kjøpe konsulenttjenester i hvert prosjekt. Utdannelse og kompetanse utgjør en forskjell!

Thomas Olsen, Energi/VVS Ingeniør & BIM-teknikker, Comfort Karmøy AS / Comfort Haugesund AS

15.25 – 15.35

Hvorfor ønsker vi å bli Fagskoleingeniør KEM?

KEM-studentene Petter Breivold Jansen og Dennis Tjernshaugen startet i august i år på KEM-linjen ved Fagskolen Oslo Akershus  – 4 års deltidsstudie.

Petter Breivold Jansen, Lunder & Aas AS / VB
Dennis Tjernshaugen, Martinsen & Brodahl AS /VB

15.35 – 15.50

Ytterligere differensiering og fagspesialisering i opplæringsløpet er nødvendig!

Det trengs mer fagspesifikk opplæring innenfor rørleggerfaget. Det må utvikles bedre plattformer / arenaer hvor skolesystemet, rørleggerbedriftene og leverandørene sammen kan bidra til å gjøre morgendagens rørleggere enda bedre forberedt for fremtidens arbeidsoppgaver, teknologi og praktisk gjennomføring!

Lars Skaia,Fagskolelærer, Kuben videregående skole

15.50 – 16.05

Kan felles rekruttering i byggebransjen bidra til modernisering av rørbransjen?

Rekruttering er ikke konkurransevridende, og skal bransjen lykkes i å tiltrekke seg nye ungdommer og medarbeidere, må hele byggebransjen gjøre ting i felleskap. Ingeborgnettverket bidrar til å øke fokuset på rørbransjen! Det er bra!

Eli Heyerdahl Eide, Fagsjef, Rørentreprenørene

16.05 – 16.25

PANELDEBATT

 

16.30

Avslutning og vel hjem

 

Hovedsponsor

Logo_Geberit_cmyk

PÅMELDING

Praktisk informasjon:
Tid: Onsdag 6. november, kl. 08.00 -16.15
Sted: Scandic Oslo Airport, Gardermoen
Deltageravgift: kr. 2995,-eks.mva. Inkluderer seminar,lunsj + pausesnacks
Kontaktperson: Stig Grindahl, mob: 480 68 283, stig@vvsforum.no, Leif Sandtangen, mob: 416 10 305, leif@vvsforum.no

PÅMELDTE PR. 25.09.2019

NAVNFIRMA
Joachim KobbeltvedtABK Qviller AS
Andreas KvammeABK Qviller AS
Senad EganovicAndenæs VVS
Raymond MarkussenAndenæs VVS
Kjell Bernt KallandArmaturjonsson AS
Johnny KvalheimArmaturjonsson As
Thorn Fredrik HemsenArmaturjonnson AS
Øyvind ChristiansenArmaturjonsson AS
Tollef BergerAskim & Mysen Rør as
Ingar HeerAskim & Mysen Rør as
Snorre BarkingAssemblin AS
Per Kristian RollAssemblin AS
Roy FrivollAvantor Eiendomsforvaltning
Ronald Lilleberg KarlsenBademiljø AS
Ståle JohannesenBLS Norge AS
Joachim KjeldalBoligmappa AS
Per JægerBoligprodusentene
Halvor AalerudBravida Norge AS
Lars BråtenBravida Norge AS
Sven-Erik NilsenBravida Norge AS
Roger LundeBrødrene Dahl AS
Glenn V. OlsenBrødrene Dahl AS
Eirik VågeBrødrene Dahl AS
Lasse TønnesenBrødrene Dahl AS
Per-Erik StrømmenBrødrene Dahl AS
Erik Andreas HenriksenBrødrene Dahl AS
Monica TørnqvistBrødrene Dahl AS
Ingar BystrømBrødrene Dahl AS
André LarsenBrødrene Dahl AS
Jan G. VereBrødrene Dahl AS
Jan HeggeliBrødrene Dahl AS
Sverre TiltnesBygg 21
Helge SkogstadBærum Verk Rørleggerbedrift as
Kristoffer Maridal OlsenCaverion AS
Georg AuneCaverion AS
Sture OmblerCimberio AS
Per Erik RaasokCimberio AS
Kari Øgle KjensbergComfort-kjeden AS
Marit Brennsletten-JensenComfort-kjeden AS
Harald ÅkreComfort, Rørleggersentralen AS
Andreas KnutsenComfort, Rørleggersentralen AS
Jan Ove BakkeCoram Nordic AS
Magnus LövkvistCTC FerroFil AS
Thomas KristensenEidsvoll vgs. Akershus
Mads MeisingsetFLOW Group
Joakim ArnesenFLOW Group
Terje BakkenFLOW Group
Tom HaugerFLOW Group
Geir Tangen NerhusFM Mattsson Mora Group
Simen VikskjoldFoss Fabrikker AS
Trond KviserudFrico AS
Geir KvammenGeberit Norge
Tor Martin GarsjøGeberit Norge
Herman LarssenGeberit Norge
Odd SkridenGeberit Norge
Vibeke Lund SkeideGeberit Norge
Torstein PedersenGK Rør
Ole G RonténGK Rør AS Region sør/øst
Anders GrevstadGrevstad & Tvedt VVS AS
Arve DallandGrevstad & Tvedt VVS AS
Jonas BrennwaldGrohe AG
Bjørn Erik KjøleGrohe Norge
Peter JuulGrohe Norge
Emilie BjerkeGrohe Norge
Anne Dahl ØisethGrohe Norge
Heidi LieGrohe Norge
Terese Lunde GamlemGrundfos Norge AS
John Ove LaksbergGrundfos Norge AS
André HaalandHead4More
Bjørn MoenHeidenreich AS
Kjetil GrønbakkenHeidenreich AS
Geir-Vegar EllingsenHeidenreich AS
Kristin EngelyHeidenreich AS
Thanh DaoHeidenreich AS
Eva Christina MoenHeidenreich AS
Ole Petter KlavestadHeidenreich AS
Søren PaaskesenHeidenreich AS
Per Christian OlsenHansgrohe
Per M ElverhaugHolte AS
Anders HenriksenHR Rør AS
Hans ReinholtHøiax AS
Roger BorgenInterform AS
Hege GaltelandINTRA AS
Kenneth RiisaKIWA Norkjemi
Espen KrossliKrossli AS
Tom Marmont-RamseyKruge AS
Anders AndraaKruge AS
Ragnhild ÅrestrupLinn Bad AS
Linn GrønningenLinn Bad AS
Rune AnderssenLK Systems AS
Anthoni R DiasLK Systems AS
Lars-Petter OlsenLK Systems AS
Ole Andreas ValnesLK Systems AS
Lars T. HeggebøLYNGSON as
Bjørnulf HannevoldNorconsult AS
Tor Egil ØenNorconsult AS
Line Ekroll DybNorsk Rørallianse AS
Inger Blesvik GandrudNorsk Rørallianse AS
Morten SvensenNorske Rørgrossisters Forening
Terje RøisingNorske Rørgrossisters Forening
Bård SamstadNorske Rørgrossisters Forening
Geir JansenNorsk Varmeteknisk Forening
Per Erik AnsnesOPPDAL VVS
Lars Erik FossumOras Armatur AS
Kim HaugomOras Armatur AS
Olav AastvedtOras Armatur AS
Andreas LaremOSO Hotwater AS
Ola SembOSO Hotwater AS
Kjetil LøftenPipelife Norge AS
Stian SvendsenPipelife Norge AS
Søren Brøndum KnudsenPurus Joti AS
Jarle ØrneboPurus Joti AS
Camilla VeggePurus Joti AS
Susanne GantzelPurus Joti AS
Audun MartinsenRoth Norge AS
Morten ØrenRoth Norge AS
Ole LarmerudRørbransjen
Frank OlsenRørkjøp AS
Jes Lyngsø JessenRørkjøp AS
Cecilie Bjørnerud KnapRørkjøp AS
Marianne RøiselandRørentreprenørene Norge
Oddgeir TobiassenRørentreprenørene Norge
Eli Heyerdahl EideRørentreprenørene Norge
Lars ChristensenRørlegger-Lars AS
Yngve PettersenSanSwiss AG
Arslan Fakhruddin MohammedSchibsted Norge SMB
Aasmund SetsaasSetsaas Consulting AS
Pernille K. Snustad-SetsaasSetsaas Consulting AS
Jo Helge GiljeSGP Armatec AS
Lars-Erik FiskumSINTEF AS
Helge KoppangSkanska Norge
Espen HaalandSkanska Norge
Line Amundsen VolleSøstrene Amundsen Rørleggerbedrift
Helene HaugenTapwell AS
Geir SkjelsethTECE Norge AS
Ivar BrobakkenTECE Norge AS
Geir HerdleværTECE Norge AS
Tom GundeidTribo rør as
Vegard EllefskåsTyco BSP Norway
Erland DillingUponor Norge AS
Kristian LangebeckUponor Norge AS
Lars DyrhoffVarmesystemer AS
Tore Andre NilsenVarmesystemer AS
Bjarne HauglandVA og VVS produsentene
Stine Anda PedersenVB
Marie Christine SannerVB
Anne SchmidtVarme & Bad AS
Stein Viggo KarlsenVikingBad AS
Tor Strand JacobsenVilleroy & Boch Norge AS
Bjørn FredricssonVilleroy & Boch Norge AS
Kai JohnsenVVS Eksperten AS
Thorbjørn TheieVVS Norge AS
Vidar SkoglundVVS Norge AS
Rolf TveterVVS Norge AS
Tobias JohansenWaterguard AS
Svein NilsenWilo Nordic
Magnus HagenWilo Norge AS
Rune ØstvoldXylem Water Solutions as
Helge RanheimØstlandske VVS AS

VEIBESKRIVELSE

Scandic Oslo Airport

Ravinevegen 15
Gardermoen

Kommer du med fly, kan du ta shuttlebuss direkte til hotellet Det kjører shuttlebusser mellom hotellet og terminalen hvert 20 minutt. Bussen koster kr. 70 per person over 16 år. Obs! Vi har to hoteller på Gardermoen, merk deg navnet så du kommer frem til riktig hotell.

Scandic Oslo Airport

Ravinevegen 15
Gardermoen

Kommer du med bil:

Trykk her for veibeskrivelse

Utendørsparkering (Scandic Oslo Airport)

  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Antall ladestasjoner for elbiler: 4
  • Avstand til hotellet: 0
  • Standardpriser
  • Pris pr time kr.  28,- NOK
  • Pris pr døgn kr.135,- NOK